Família separada rígida

Famílies amb funcionament rígid i vincles distants

Com són les famílies amb vincles distants i funcionament rígid

Les famílies amb un tipus de funcionament rígid i vincles distants, solen tenir problemes seriosos per afrontar els que se’ls presenten (pèrdues, malalties greus d’algun dels seus membres, etc.) La presa de decisions es produeix per iniciativa individual, sovint sense consultar-ho amb la resta de familiars.

Interacció entre els seus membres

Els seus membres, prefereixen reservar-se temps i espai per a si mateixos, abans de compartir-lo amb activitats familiars. Això implica que no siguin capaços de gaudir de la companyia de la resta de la família.

Són poc amics d’integrar pseudoestructures externes, com passa en cas que algú estableixi una relació de parella amb una persona que ja tingui fills, de relacions anteriors, perquè implica una amenaça al seu statu quo estructural, que ja han adoptat com a estructura de confort. Qualsevol canvi en aquest sentit, pot desestabilitzar l’equilibri de les relacions familiars i generar certes tensions si no hi ha cap més remei que refermar una estructura familiar nova.

En aquest tipus de funcionament familiar amb vincles distants hi ha absència d’implicació i empatia. Els seus membres prioritzen els interessos individuals, fugen de les vinculacions afectives sòlides al si del sistema familiar. L’estil de comunicació és del tipus passiu agressiu. Es caracteritzen per tenir una gran desafecció entre els uns i els altres.

Les regles amb que s’organitzen

Les regles que regeixen la família, són majoritàriament implícites, es complementen amb alguna regla explícita, establerta per regular alguna funció imprescindible. L’obediència a les regles de funcionament intern es regula mitjançant una disciplina fèrria, de manera que la transgressió, serà sancionada de manera implacable.

La distribució de rols

Els rols necessaris per al funcionament familiar es distribueixen entre els seus membres de manera no intercanviable. Donat que els vincles són distants, si en algun moment hi ha un membre que no pot desenvolupar el rol que té assignat, aquesta funció passarà a un altre membre de manera abrupta. Al no tenir experiència, , en aquesta determinada funció, l’adjudicatari nou no la podrà fer amb la mateixa habilitat i competència que el seu predecessor, si el rol és fonamental per al funcionament familiar, aquest podria veure’s afectat fins que aquest adquireixi les habilitats per realitzar-lo de manera efectiva.


Nivell de disfuncionalitat MODERAT

Simptomatologia que sol aparèixer en aquest tipus de família


Advertencia: este es el modo en que percibes a tu familia, por lo tanto, una visión subjetiva de ella. Invita a un familiar tuyo a que haga el test y comparad las diferencias. Igual descubres que no todos perciben la familia del mismo modo.(*1)Rivero-Lazcano, Nayeli, Martínez-Pampliega, Ana, & Iraurgi, Ioseba. (2011). El Papel Funcionamiento y la Comunicación Familiar en los Síntomas Psicosomáticos. Clínica y Salud22(2), 175-186. Recuperat el 21 d’gosto de 2019, d’ http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742011000200006&lng=es&tlng=es

Subscriu-te